Odborným rádcem při orientaci ve škále výrobků značky FAB poskytujících různou míru zabezpečení je PYRAMIDA BEZPEČNOSTI. Čtyři barevně odlišené stupně bezpečnosti reprezentují jednotlivé úrovně zabezpečení dle normy ČSN P ENV 1627. Ta definuje odolnost výrobků např. proti odvrtání, vyhmatání, vytržení, hrubému násilí, atd. Hodnocení a certifikaci výrobků zajišťuje nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř a certifikační orgán. PYRAMIDA usnadňuje volbu při výběru vhodných výrobků splňujících požadovanou úroveň  zabezpečení majetku.

Pyramida bezpečnosti

PYRAMIDA BEZPEČNOSTI je složena ze čtyř stupňů bezpečnosti, které představují různé úrovně zabezpečení. Výrobky značky FAB jsou tak rozřazeny do čtyř skupin na základě certifikace podle normy ČSN P ENV 1627. Jednotlivé stupně bezpečnosti jsou na obalech výrobků odlišeny barvou a číslem. Okamžitě tak poznáte, jakou úroveň zabezpečení výrobek poskytuje.

Co systém PYRAMIDY BEZPEČNOSTI představuje?

PYRAMIDA BEZPEČNOSTI je jednotící komunikační prvek, který usnadňuje a zpřehledňuje identifikaci výrobků s ověřenou úrovní jakosti a je zaměřen výhradně na certifikované výrobky mechanických zábranných systémů.

Barevné označení, přiřazené konkrétnímu stupni, umožní zákazníkovi optimální výběr zámku, kování, dveří i ostatních mechanických zábran. Pyramida svým tvarem i popisem označuje, které zařízení je vhodné
k základní, dostatečné, vysoké nebo velmi vysoké úrovni ochrany majetku.

PYRAMIDA BEZPEČNOSTI, která nabízí jednoduchou orientaci při výběru mechanických zábran, pomůže klientovi pojišťovny dosáhnout snížení škod způsobených násilným vstupem do pojištěného prostoru. Značení
výrobků podle PYRAMIDY BEZPEČNOSTI je v souladu s požadavky na zabezpečení majetku.

Stupeň PYRAMIDY BEZPEČNOSTI vychází z bezpečnostní třídy stanovené certifikátem.
Základním předpokladem zařazení výrobku do systému PYRAMIDY BEZPEČNOSTI je jeho přezkoušení zkušební laboratoří a u certifikačního orgánu pak následná certifikace odolnosti výrobku proti násilnému vniknutí (ČSN P ENV 1627). Současně musí výrobce prokázat, že je schopen dodávat výrobek na trh ve stálém provedení a kvalitě. Způsobilost výrobku i výrobce pro zařazení do projektu PYRAMIDY BEZPEČNOSTI musí být osvědčena akreditovanými certifikačními orgány.

Význam piktogramů FAB

Přehled bezpečnostních cylindrických vložek FAB

Příklad použití cylindrických vložek FAB

STATISTIKA

Jak chráníte svůj majetek proti vloupání? Máte kvalitní vstupní dveře vybavené bezpečnostním zámkem?

K vniknutí do objektů používají pachatelé různé způsoby, ale tím největším lákadlem jsou dveře se starou vložkou, široce otevřeným profilem postrádající bezpečnostní kování. Ty překonává 48 % zlodějů (hlavní dveře 33 %, dveře z chodby 9 %,  zadní dveře 6 %).

Podle policejních statistik došlo ke snížení krádeží vloupáním ve srovnání 1. pololetí roku 2000 a 1. pololetí roku 2001 ze 7617 případů na 6483 - čili přibližně o 17 %. Z tohoto počtu vloupání do bytů a rodinných domů představuje opět ve srovnání 1. pololetí roku 2000 a 2001 snížení asi o 13 % - z 1740 případů na 1537.

Jak se tedy můžete orientovat při výběru zámků či jiných mechanických zabezpečení?

Řiďte se barevným i číselným označením stupně PYRAMIDY BEZPEČNOSTI na obalu výrobku. Čtvrtý stupeň - červený - představuje výrobek zajišťující nejvyšší bezpečnost! Takový kvalitní zámek je odolný proti vyhmatání, odvrtání, vytržení i hrubému násilí.

Převzato z FAB CZ

Jsme servisním střediskem značek

fab
multlock
evva